Рівновага Асоціація сучасних логопедів 

Президент Асоціації сучасних логопедів Оксана Смолярчук +380989301204

Рівновага Асоціація сучасних логопедів 

Президент Асоціації сучасних логопедів Оксана Смолярчук +380989301204

Illustration

Від діагностики до запуску мовлення

2 частина 

Запрошуємо Вас на СУПЕР ПРАКТИЧНИЙ логопедичний тренінг Від діагностики до запуску мовлення

Більшість практичних тренінгів пропонують алгоритм діагностики і
теоретичний аналіз напрямків логопедичної роботи. Ми взяли на себе
відповідальність і пропонуємо вам у відео форматі розглянути не тільки
теоретично розроблений корекційний маршрут. Разом з вами ми побачимо
впровадження і динаміку логопедичної роботи з конкретною дитиною.
Підготовка до цього практичного тренінгу проводилась протягом 6
місяців, від первинної діагностики до перших результатів. Перший етап
роботи, а саме діагностика дитини проаналізовано у практичному тренінгу
«Первинна логопедична діагностика та розробка корекційного маршруту»
За результатами ретельної діагностики нами був запропонований
корекційних маршрут з урахуванням усіх порушених складових дитини.
Протягом 6 місяцям ми впроваджували запропоновані напрямки і підготували
для Вас унікальне навчання. Найголовніше:
- ви побачите як впроваджується раніш запропонований корекційний
маршрут у роботу з дитиною:
- ви зможете особисто впевнитись у результативності запропонованих
логопедичних завдань;
Дуже багато практичних тренінгів пропонують нам систему
логопедичної роботи, але дуже часто у логопедів виникають запитання:
- як спланувати корекційний маршрут за результатами діагностики?
- з чого розпочати, які матеріали використовувати?
- які порушені процеси необхідно стимулювати першими?
- на корекцію якого мовленнєвого, чи немовленнєвого процесу
направлено те чи інше завдання?
У відео форматі ми розглянемо і проаналізуємо усі необхідні напрямки
від простого до складного:
- побачимо систему вправ по кожному напрямку від простої до складної;
- розберем та прокоментуємо особливості виконання кожного
запропонованого завдання конкретною дитиною;
- проговоримо основні труднощі виконання та проаналізуємо помилки
які виникають у дитини;
- побачимо динаміку виконання корекційних завдань та з’ясуємо, які
механізми залишились не сформованими і потребують подальшої
логопедичної роботи.
Такий аналіз і детальний розбір корекційного маршруту забезпечить
подальше удосконалення логопедичної роботи з дітьми по актуалізації
активного мовлення.

Illustration

Первинна логопедична діагностика та розробка корекційного маршруту

1 ЧАСТИНА

 СУПЕР ПРАКТИЧНИЙ тренінг, який необхідний

сучасному ЛОГОПЕДУ

Все частіше в логопедичній практиці зустрічаються діти із складною
структурою дефекту, це завжди ускладнює розробку корекційного маршруту.
Різнобарвність і складність мовленнєвих порушень вимагає від сучасного
логопеда проведення чіткої та системної діагностичної роботи.
Не достатньо лише провести діагностик, важливо зрозуміти, які мозкові
механізми порушенні і не дозволяють сформувати активне мовлення дитини.
Дуже багато практичних тренінгів пропонують нам систему
логопедичної діагностики, але дуже часто у логопедів виникають запитання:
- як використовувати нам практиці ці завдання?
- на діагностику якого мовленнєвого, чи немовленнєвого процесу
направлено те чи інше завдання?
- як аналізувати медичні заключення дитини та на що звертати увагу?
На нашому практичному тренінгу, ми запропонуємо чіткий план і
основні завдання первинного обстеження дитини, що дасть змогу всебічно
продіагностувати порушення, з’ясувати причину та визначити основні
напрямки логопедичної корекції.
На теоретичній частині тренінгу ми розглянемо:
- Які особливості проведення діагностичного заняття?
- На чому базується побудова діагностики та підбір завдань?
- Які питання задавати батькам на первинній консультації?
- Які медичні документи повинен вивчати логопед?
- Яких спеціалістів підключати до діагностики?
- Навіщо логопеду обстеження невролога, генетика?
- За якими блоками розподілити діагностичні проби ?
- Як правильно і фахово написати логопедичне заключення?
Практична частина тренінгу дозволить визначити особливість мовленнєвої
патології конкретної дитини:
- У відео форматі побачимо та розберемо діагностику немовленнєвої
дитини дошкільного віку;
- Розберем та прокоментуємо особливості виконання кожного
діагностичного завдання конкретною дитиною;
- З’ясуємо, яка норма виконання завдання, які помилки виникають у
дитини, та можливі причини помилок;
- Проведем диференціальну діагностику з подібними мовленнєвими
порушеннями (агнозія, алалія)
- Підсумуємо результати діагностики та з’ясуємо який діагноз варто
поставити дитині;

- Розберемо особливості написання логопедичного заключення за
результатами діагностики;
- На основі діагностичних даних побудуємо індивідуальний корекційний
маршрут з урахуванням різнобарвної мовленнєвої патології дитини.
Така діагностика забезпечить успішність постановки діагнозу, уточнення
особливостей дитини та складання індивідуального корекційного
маршруту.