Рівновага Асоціація сучасних логопедів 

Президент Асоціації сучасних логопедів Оксана Смолярчук +380989301204

Рівновага Асоціація сучасних логопедів 

Президент Асоціації сучасних логопедів Оксана Смолярчук +380989301204

ПроГраматику 1 частина (діагностика )
ОПЛАТИТИ

ПроГраматику 1 частина (діагностика ) (ПроГраматику)

Product code 82
₴0UAH₴250UAH
DescriptionDetails & specsAttachments
Логопедична робота з дітьми із ЗПР (граматика) діагностика 1 частина курсу. Для зручності розділили оплату на дві частини .

ГРАМАТИКА це та сторона мовленнєвої діяльності, яка починає активне
формування в ранньому дошкільному віці, тісно пов’язана з когнітивними
можливостями дитини та якісне її формування не завжди залежить від
мовленнєвого оточення.
Порушення становлення граматики це завжди проблема, яка залишається
на усе життя у вигляді аграматизмів, неякісному засвоєнні писемного мовлення
та комунікації в цілому.
Однією з складних категорій дітей є діти із затриманим психічним
розвитком. Мозаїчні ураження ЦНС дітей із ЗПР ускладнюють процеси
становлення лексики і граматики рідної мови. В будь якій структурі
логопедичної корекції є робота з формуванню ГРАМАТИКИ. Побудова
корекційного маршруту для дітей з ЗПР потребує значних теоретичних знань і
практичних навичок, оскільки недосконале оволодіння граматичною будовою є
основною перешкодою до оволодіння писемним мовленням.
Задля забезпечення успішності навчального процесу, засвоєння шкільної
програми, розвитку мовленнєвої комунікаціїї, необхідно приділити значну увагу
становленню і формуванню ГРАМАТИКИ у дітей в період дошкільного
дитинства і на початку шкільного навчання.
В рамках нашого практичного тренінгу ми розглянемо особливості
становлення та формування ГРАМАТИКИ у дітей із ЗПР. Ми обговоримо
наступні питання:
- Як і в якій послідовності дитина оволодіває граматикою ?
- Чому дітям із ЗПР складно засвоювати граматичні категорії?
- Як провести логопедичне обстеження дитини із ЗПР і визначити
особливості сформованості граматики?
- Яким чином побудувати обстеження мовлення у дітей з ЗПР? Які види
допомоги надавати?
- Як диференціювати порушення граматичного оформлення мовлення від
інших порушень?
- Яким чином, на основі отриманих результатів під час діагностики,
побудувати якісний та дієвий корекційний маршрут?
- У відео форматі ми розглянемо особливості подання діагностичного
матеріалу дітям із ЗПР