Рівновага Асоціація сучасних логопедів 

Президент Асоціації сучасних логопедів Оксана Смолярчук +380989301204

Рівновага Асоціація сучасних логопедів 

Президент Асоціації сучасних логопедів Оксана Смолярчук +380989301204

Диспраксія все про праксис
ОПЛАТИТИ

Диспраксія все про праксис (#диспраксія)

Product code 34
₴0UAH₴500UAH
DescriptionDetails & specsAttachments
Диспраксія все про праксис
Поговоримо про ПРАКСИС!!!!
Логопед, обстежуючи дитину з мовленнєвими порушеннями, обов’язково звертає увагу на стан сформованості моторики.
Організація будь-якого руху - це складний процес!
В логопедії не можна розглядати рух і ПРАКСИС тільки з точки зору артикуляції звука.
Праксис має єдиний механізм. Якщо він порушується, то порушуються усі види моторики: загальна, кистьова, пальцьова, артикуляційна!
Практичний досвід сучасних логопедів констатує взаємозалежність моторних функцій і мовлення у дітей!

Під час нашої першої зустрічі ми розглянемо такі питання:
Для чого логопеду знання про праксис?
Які основні мозкові механізми становлення праксису?
Чому якість моторних функцій залежить від дозрівання головного мозку?
Які види праксису існують?
Яка роль ПРАКСИСУ у становленні мовленнєвих функцій?
Чому у дітей раннього віку ми повинні визначати стан усіх видів моторики?
При яких мовленнєвих порушеннях треба акцентувати увагу на діагностиці і корекції ПРАКСИСУ( загального, пальцьового, артикуляційного)?
Чому у дітей з порушеннями у розвитку ми спостерігаємо дисбаланс у розвитку ПРАКСИСУ?
Чому і як може порушуватися ПРАКСИС?
Яка симптоматика артикуляційної ДИСПРАКСІЇ?

В режимі реального часу розглянемо діагностику з усіх видів праксису (загального, мануального, артикуляційного).
На основі випадків з логопедичної практики розберемося:
чим відрізняється аферентний праксис від еферентного, що таке оральний і артикуляційний праксис;
як якісно в умовах логопедичного кабінету провести диференціальну діагностику аферентної та еферентної артикуляційної ДИСПРАКСІЇ.
Найголовніше, на реальних прикладах ми побачимо, як недосконалість моторних функцій у дітей відображається на їх мовленнєвих здібностях!

Друга частина нашого навчання буде присвячена корекційній роботі, яку необхідно проводити в умовах логопедичного кабінету при порушеннях моторних функцій у дітей.
ДИСПРАКСІЯ - це найбільш розповсюджене порушення у логопедичній практиці, яке потребує комплексного підходу і має певні ЕТАПИ роботи.
Логопеду з достатнім практичним досвідом і логопеду-початківцю необхідно з цим розібратися.
У відеоформаті ми розглянемо та проаналізуємо:
диференціальну діагностику диспраксії від дизартрії та від інших складних мовленнєвих станів;
корекційні вправи на кожному етапі логопедичної роботи;
врахування всіх напрямків роботи над усіма видами праксису при розробці корекційного маршруту;
доцільність використання нейрокорекції при формуванні моторних функцій.
Ми продемонструємо:
логопедичні вправи на формування усіх видів праксису, враховуючи структуру мовленнєвого порушення;
різні види багатофункціональних завдань при корекції артикуляційної ДИСПРАКСІЇ;
як за допомогою рухових вправ, спеціального обладнання та простих і доступних пристосувань скоординувати моторні функції у дітей, і цим покращити їх мовлення!

Якщо ви - студент і тільки розпочали вивчати логопедію, маєте бажання оволодіти цими знаннями, приєднуйтесь до нас!!!
Якщо ви - логопед з великим практичним досвідом, вам не завадить оновити свої знання і разом з нами проаналізувати нові сучасні погляди на порушення ПРАКСИСУ у дітей!