Рівновага Асоціація сучасних логопедів 

Президент Асоціації сучасних логопедів Оксана Смолярчук +380989301204

Рівновага Асоціація сучасних логопедів 

Президент Асоціації сучасних логопедів Оксана Смолярчук +380989301204

Store homepageСПІКЕР ПОЛЕЩУК САБІНА ВІКТОРІВНАДенверська модель раннього втручання при РАС.
Денверська модель раннього втручання при РАС.
ОПЛАТИТИ

Денверська модель раннього втручання при РАС. (ДенверськамодельранньоговтручанняприРАС.)

Product code 112
₴0UAH₴300UAH
DescriptionDetails & specsAttachments
Денверська модель раннього втручання при РАС.

Денверська модель раннього втручання заснована на уявленнях про закономірності розвитку дітей грудного та раннього віку та про негативний вплив РАС на ранній розвиток. Метою втручання є покращення здатності дитини з РАС вчитися на основі власного досвіду та взаємодії з дорослими. Особлива увага приділяється розвитку соціально-емоційних, когнітивних і мовленнєвих здібностей.
Денверська модель може бути реалізована вдома або у дитячих закладах підготовленими фахівцями або батьками. Вона передбачає використання звичайних повсякденних занять для побудови ситуацій взаємодії дитини з РАС з іншими людьми, навчання її спілкуватися та вчитися.
Денверська модель об’єднує підхід, що базується на розвитку дитини в ході природної гри та взаємодії з дорослим, з принципами прикладного аналізу поведінки.
Досвід практиків показує, що під впливом роботи за Денверською моделлю у дитини з РАС може помітно зрости активність у спілкуванні, сформуватись здатність до достатньо ефективної взаємодії з близькими та педагогами, що стане в подальшому хорошим підґрунтям для навчання.
Якщо дитина з РАС не отримала раннього втручання в перші роки життя, то підходи Денверської моделі можуть бути застосовані і в більш пізньому віці, звичайно, з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дитини.
Питання, які будуть розглянуті на вебінарі:
- значення раннього втручання у побудові ефективної системи корекційно спрямованого виховання і навчання дітей з РАС, роль батьків у його забезпеченні;
- загальна характеристика Денверської моделі раннього втручання;
- поетапна побудова процесу розвитку здатності дитини з РАС до взаємодії з дорослими і до навчання згідно з Денверською моделлю. АВТОРКА ТА ЛЕКТОРКА КУРСУ

ПОЛЕЩУК САБІНА ВІКТОРІВНА
Дефектолог, корекційний педагог. Кандидат біологічних. наук, доцент кафедри дефектології та основ медицини