Рівновага Асоціація сучасних логопедів 

Президент Асоціації сучасних логопедів Оксана Смолярчук +380989301204

Рівновага Асоціація сучасних логопедів 

Президент Асоціації сучасних логопедів Оксана Смолярчук +380989301204

Сенсорна інтеграція  

дводенний практичний онлайн-курс 2 частина

Illustration

ЦІНА 600 ГРН 500 грнСЕНСОРНА ІНТЕГРАЦІЯ
(2 ЧАСТИНА)

Значення сенсорних систем і сенсорного розвитку для
дозрівання моторних, інтелектуальних і мовленнєвих функцій дітей
не викликають сумніву.
Ми пропонуємо Вам другу частину практичного курсу
СЕНСОРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ розроблений для логопедів практиків,
представників інклюзивно ресурсних центрів (ІРЦ), психологів,
реабілітологів та батьків.
Курс включає в себе теоретичні знання та практичні вміння й
навички за такими сенсорними системами:
✅ Зорова сенсорна система
✅ Слухова сенсорна система
✅ Смакова сенсорна система
✅ Нюхова сенсорна система
Під час навчання ви отримаєте багато базової інформації, яка
допоможе впроваджувати сенсорну інтеграцію в структуру

логопедичного заняття

ПЕРША ЗУСТРІЧ буде присвячена найактуальнішим питанням:
- Особливості прийому та передача сенсорної інформації від
периферичної до центральної нервової системи.
- Будова та фізіологія сенсорних систем
- Механізм порушення сенсорних систем
- Особливості дітей з гіпер та гіпочутливістю зорової, слухової,
нюхової та смакової сенсорних систем.

Разом з вами ми навчимось:

- Визначати стан сенсорної системи під час первинної діагностики:
гіпер та гіпочутливість.
- Швидко та ефективно діагностувати особливості зорового,
слухового, нюхового та смакового гнозису.
ДРУГА ЧАСТИНА практичного тренінгу передбачає оволодіння

практичними навичками:

- Визначати послідовність корекційної за кожною сенсорною
системою відповідно особливостям дитини;
- Побудова корекційного заняття з урахуванням усіх особливостей
сенсорних систем дитини;
- Вміння системно та комплексно коригувати порушення сенсорних
систем;

- Поєднувати сенсорну інтеграцію з класичними логопедичними
цілями на занятті.

Пам’ятайте!!!

1. Кожен напрямок та етап буде детально розглянуто у відеоформаті.
2. Після тренінгу Ви отримаєте максимум практичних знань та вмінь
з розвитку сенсорних систем.

Сенсорна інтеграція  

дводенний практичний онлайн-курс 1 частина

Illustration

ЦІНА 600 ГРН Значення сенсорних систем і сенсорного розвитку длядозрівання моторних, інтелектуальних і мовленнєвих функцій дітейне викликають сумніву.Ми пропонуємо Вам практичний курс СЕНСОРНОЇІНТЕГРАЦІЇ розроблений для логопедів практиків, представниківінклюзивно ресурсних центрів, психологів, реабілітологів та батьків.Наш практичний курс буде складатися із двох блоків.Перший блок буде присвячений сенсорним системам ісенсорній інтеграції.✅ Тактильної системи✅ Пропріоцептивної системи✅ Вестибулярної системиПід час навчання ви отримаєте багато базової інформації, якадопоможе впроваджувати сенсорну інтеграцію в структуру
логопедичного заняття.
Разом з вами на практичному тренінгу ми розглянемо:- Мозковий механізм прийому та передача сенсорної інформації.- Фізіологія становлення сенсорних систем- Як працюють сенсорні системи- Як «ламаються» сенсорні системи- Які наслідки дисфункцій сенсорних системРазом з вами ми навчимось:- Визначати рівень порушення сенсорної модуляції- Корегувати та розвивати кожну сенсорну систему- Будувати корекційне заняття з урахуванням визначення станусенсорних систем.- Поєднувати сенсорну інтеграцію з класичними логопедичнимизавданнями.- Планувати послідовності корекційної роботи за кожнимнапрямком.
Після нашого навчання ви зрозумієте:
1. Яким дітям необхідно призначати курс сенсорної інтеграції2. Яка сенсорна система штовхає дитину на диструктивнуповедінку стереотипії та аутостимуляцію.3. Як розвивати кожну сенсорну систему враховуючиіндивідуальне порушення дитини.

з цім товаром купують